Voor wie is Appreciative Inquiry?

Voor wie is Appreciative Inquiry?*

Appreciative Inquiry kan worden toegepast op alle niveaus en in alle velden en omgevingen, zoals het persoonlijke, in teams, op sociale vlakken, in de politiek, zakelijk, organisatorisch, bij gemeenschappen, onderwijs, gezondheid, religie en op cultureel gebied. Het is een breed scala aan mogelijkheden dat ons helpt bij het ontdekken van een groot en vruchtbaar potentieel om een betere wereld voor iedereen te realiseren. Zie Succesverhalen voor voorbeelden van toepassingen van AI

Sinds het midden van de jaren tachtig wordt AI ingezet bij organisatorische veranderingsprocessen, het op een lijn krijgen van vaardigheden, het definiëren van visie en strategische planning in bedrijven, gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en publieke organisaties.

De methode wordt gebruikt, zowel bij interventies met kleine groepen als in groepen van twee duizend mensen.

De toepassing van AI biedt krachtig gereedschap aan leiders, CEO’s, trainers, consultants, therapeuten, leraren, bemiddelaars en personen. De professionals die AI in hun eigen werk toepassen of in groepen, breiden hun vermogen uit om de sterke punten te onderzoeken van de teams waaraan zij leiding geven en van de personen die zij coachen. Zij vinden de noodzakelijke handvatten in dit methodologische systeem om praktisch en gestructureerd zowel individuele als collectieve sessies te leiden.

* Copyright geciteerd uit het boek Indagación Apreciativa. Un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones.
Inspirémonos para diseñar nuestro futuro,
Miriam Subirana y David Cooperrider, ed. Kairós, 2013.