Dora Fried Schnitman

Dora Fried Schnitman, Ph.D.

Dora behaalde haar Ph.D. aan de Wright Institute-Graduate School in Social-Clinical Psychology, Berkeley, California, USA,1983.
Ze is afgestudeerd in de psychologie aan de Faculteit van Filosofie en Letteren, Universidad de Buenos Aires, Argentinië, 1968.

Ze heeft een generatief model ontwikkeld om de kwaliteit van de hulpbronnen voor professionals uit diverse disciplines – en de organisaties en gemeenschappen waar ze werken – te verbeteren.
Ze maakt duidelijk hoe mensen hun hulpbronnen, hun waarden en mogelijkheden in tijden van uitdagingen kunnen herkennen en inzetten om zo nieuwe wegen in te slaan.

Haar werk omvat innovaties op gebied van psychotherapie, onderwijs, mediation en
organisatieontwikkeling en epistemologie (de aard en reikwijdte van kennis). Ze concentreert zich op nieuwe paradigma’s waarvoor zij pionierswerk heeft verricht in Latijns Amerika. Haar publicaties zijn standaardwerken in Latijns Amerika en Europa.

Ze is oprichtster van de stichting Interfas, Buenos Aires.

Ze heeft samenwerkende netwerken opgericht voor professionals en academici op het gebied van voorlichtingskunde. Bijvoorbeeld het Red de Trabajo para Dialogos Productivas – samen met Kenneth Gergen – dat het samenwerkingsverband tussen professionals en academici uit 15 verschillende landen stimuleert. Ze heeft seminars en andere wetenschappelijke uitwisselingsactiviteiten georganiseerd.

Ze is redactrice geweest van verschillende publicaties en heeft zelf meer dan 100 artikelen en hoofdstukken in boeken geschreven over psychotherapie en familie, hoe te handelen bij conflicten en crisissen, epistemologie en onderwijs, in verschillenden talen en landen.

Ze is docent, psychotherapeut, internationaal consultant en opleider van professionals in vele landen. Ze heeft vele programma’s ontwikkeld en geleid voor universiteiten en instituten in Latijns Amerika en Europa.

Es miembro asociado del Taos Institute. Editora de Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad (Paidós, 1994), Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade (Artes Médicas, 1996), Nuevos Paradigmas en la Resolución de Conflictos: Perspectivas y Prácticas (Granica, 2000). Co-editora de Novos Paradigmas en Mediaçâo (Artmed, 1999), Resolución de Conflictos. Nuevos Diseños, Nuevos Contextos (Granica, 2000), New Paradigms, Culture and Subjectivity (Hampton Press, 2002).