IDeIAs voor dialogen

IDeIAs voor dialogen

Dialoog en het ontwerpen van een gezamenlijke toekomst *

«In dialoog leren mensen de energie van hun verschillen te gebruiken om hun collectieve wijsheid te vergroten» William Isaacs

De etymologie van het woord ‘dialoog’ is dia (door) en logos (woord). De betekenis hiervan zou in en tussen alle deelnemers moeten stromen, zodat hieruit een nieuw begrijpen kan ontstaan. Indien we werkelijk in dialoog zijn luisteren we naar elkaar. Tijdens vergaderingen zijn we vaak niet in dialoog; we presenteren simpelweg onze standpunten zonder de ander te horen of te voort te bouwen op wat de ander zegt. De meesten van ons denken fragmentarisch: in plaats van op zoek te gaan naar gedeelde betekenis verdedigen we onze eigen visie. Misschien moeten we betekenisloosheid, die vaak het gevolg is van een gefragmenteerde visie, onder ogen zien; ons realiseren hoe gescheiden wij van elkaar opereren wanneer we met collectieve problemen geconfronteerd worden. Veel van de problemen die we in gezinnen, in teams of in grote organisaties zien, en het onvermogen om ze op te lossen, zijn te wijten aan onze individualistische manier van denken en het ontbreken van een gezamenlijke visie. Wij passen het systeem-denken niet toe. De fragmentatie, polarisatie en het isolement als gevolg van hiervan, weerhouden ons om op een constructieve manier met elkaar om te gaan.

IDeIA stimuleert dialogen waarin gezocht wordt naar betekenis die we delen met een gezamenlijke realiteit, en die het fragmentarische, en individualistisch denken omvormen. Door in dialoog te gaan werken we toe naar het construeren van een tastbare werkelijkheid waarin goede ideeën tot ervaringen en gezonde gewoonten uitgroeien waar de gehele gemeenschap van profiteert.

Social Construction: Orienting Principles

Kenneth Gergen.

We live in worlds of meaning. We understand and value the world and ourselves in ways that emerge from our personal history and shared culture.
Worlds of meaning are intimately related to action. We act largely in terms of what we interpret to be real, rational, satisfying, and good. Without meaning there would be little worth doing.
Worlds of meaning are constructed within relationships. What we take to be real, rational and is given birth in relationships. Without relationship there would be little of meaning.
New worlds of meaning are possible. We are not possessed or determined by the past. We may abandon or dissolve dysfunctional ways of life, and together create alternatives.
To sustain what is valuable, or to create new futures, requires participation in relationships. If we damage or destroy relations, we lose the capacity to sustain a way of life, and to create new futures.
When worlds of meaning intersect, creative outcomes may occur. New forms of relating, new realities, and new possibilities may all emerge.
When worlds of meaning conflict, they may lead to alienation and aggression, thus undermining relations and their creative potential.
Through creative care for relationships, the destructive potentials of conflict may be reduced, or transformed.
The preceding understandings do not constitute beliefs. They are neither true nor false. They are ways of approaching life that, for many, hold great promise.

* Copyright Text from the book Indagación Apreciativa. Un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones.
Inspirémonos para diseñar nuestro futuro
, Miriam Subirana y David Cooperrider, ed. Kairós, 2013.