Waarom Appreciative Inquiry?

Waarom Appreciative Inquiry?*

“Het belangrijkste dat we als leiders en consultants doen is onderzoek”, zegt David Cooperrider.” “We lezen situaties; wij doen aan organisatorische analyse en diagnose. Het begint allemaal met onderzoek. Van doorslaggevend belang is het besef dat de manier waarop wij met kennis omgaan beslissend is. Het zijn de vragen die wij stellen, de zaken waarop wij ons focussen, de onderwerpen waarin we ons verdiepen, die bepalen wat we aantreffen. Wat wij aantreffen worden de uitgangspunten voor onze dialoog over de toekomst die we voor ogen hebben. De zaden waaruit verandering ontkiemt zijn dus impliciet aanwezig bij de allereerste vragen die wij stellen. Onderzoek is interventie.”

Over het algemeen geeft een interventie waarbij AI ingezet de volgende resultaten:

. Het bereiken van verandering met de snelheid van de verbeelding
Wanneer we AI inzetten ontstaat er een vruchtbare ‘state of mind’ die ons aanspoort tot innovatie
. Met AI veranderen we het gehele systeem. Het is de revolutie middels positieve verandering
. Creativiteit ontwaakt en bruggen worden geslagen
. Er worden ruimten voor mogelijkheid gecreëerd
. Delen, versterken en toepassen van gemeenschappelijke aspiraties
. Een sfeer creëren van Waarderend Leren
. Een betere toekomst genereren door vruchtbaar te zijn
. Samenwerkingskanalen vinden tussen ambtelijke instanties, bedrijven en Derde Sector organisaties
. Een ‘waarlijk’ verantwoordelijk bedrijf te zijn
Door AI in te zetten faciliteren we een dialoog tussen alle belanghebbenden zodat een bedrijf daadwerkelijk verantwoordelijkheid op zich neemt op alle niveaus (sociaal, milieutechnisch, cultureel, etc.)
. Iedereen heeft baat bij het toepassen van AI; de leiders, de CEO’s, de consultants, de therapeuten, de leraren, de bemiddelaars en de individuen.

* Copyright Geciteerd uit het boek Indagación Apreciativa. Un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones.
Inspirémonos para diseñar nuestro futuro,
Miriam Subirana y David Cooperrider, ed. Kairós, 2013.